.. جایی برای

شخصی


صب که از خواب بلند شدم حال عجیبی داشتم میلی شدیدی به سکوت در خود حس میکردم.

ذهنم هم خالی بود ..

دلم نمیخواست خودم را به کاری سرگرم کنم و این حال و هوا را عوض کنم ..

دلم میخواست بدانم مرا به کجا میبرد و قراره چه چیز را به من بفهماند و من مثل یه کاوشگر

همه زوایای آن را با دقت جستجو کنم...

فکر کردم کتاب "سکوت "  را بخوانم شاید بتوانم رمز این حال و هوا را بگشایم..


.

                                                                                                                                   

نوشته شده در دوشنبه 15 تیر 1394ساعت 11:19 توسط نادیا نظرات (3)


Design By : Pichak